stinkt
stinkt Nederlands spreekwoordenboek.
gé stinkt uit oewe bakkes je stinkt uit je mond Bredaas. He'j' ne ulk van stap loat'n' Heb je een bunzing uit de val gehaald Iemand die stinkt zeggen dat hij / zij stinkt of iets stinkends achter gelaten heeft Twents.
stinken Nederlands spreekwoordenboek.
zachte heelmeesters maken stinken de wonden sommige problemen kunnen niet met zachtheid opgelost worden. 11 dialectgezegden bevatten stinken. t is de marulle fransmérula: hevig stinken Veurns. a stinkt nor de bokken erg stinken Meers. ruke as een ulling stinken als een otter Betuws.

Contact Us